27 اکتبر سال 1912، نیروهای عثمانی در هر سه جبهه ــ صربستان، بلغارستان و یونان ـ دست به عقب نشینی زدند. این جنگ که به جنگ اول بالکان معروف شده است سه ماه بیشتر طول نکشید، و در ماه دسامبر همین سال با عقد یک پیمان ترک مخاصمه پایان گرفت و نقشه منطقه تغییر یافت. اتحادیه بالکان مرکب از صربستان، مونته نگرو، بلغارستان و یونان که قبلا همگی از مستملکات عثمانی بودند ازسلطان عثمانی خواسته بودند که به سلطه خود بر مقدونیه پایان دهد که دولت عثمانی این درخواست را رد کرده بود و با این عمل، جنگ اول بالکان که در آن روسیه از اتحادیه بالکان حمایت می کرد در اکتبر 1912 آغاز شده بود. علت شکست ارتش عثمانی، گستردگی جبهه بود که فرماندهی عثمانی مجبور به تقسیم نیروهای خود و اعزام هر دسته به یک جبهه شده بود. دو رویداد دیگر باعث تضعیف روحیه سربازان عثمانی شد یکی اعدام افسرانی که عقب نشینی می کردند به دستور «ناظم پاشا» وزیر ارتش عثمانی، و دیگری اعلام استقلال آلبانی در اثنای این جنگ بود. عثمانی ها به دلیل مسلمان بودن آلبانیایی ها انتظار جدا شدن آلبانی را مخصوصا در آن زمان نداشتند. در پایان این جنگ که به شکست عثمانی انجامید و متصرفات آن در اروپا به کمترین مقدار رسید، افسران جوان ارتش عثمانی (ترکیه امروز) بر ضد سلطان وقت دست به کودتا زدند و وی و وزیرانش را متهم به بی عرضگی، خود محوری، سوء نیت و فساد کردند و برکنار ساختند و ....

/ 0 نظر / 21 بازدید