27اکتبر سال 1505 ایوان سوم، مردی که باطرد مغولها، کشور روسیه را ایجاد کرد درگذشت. وی حکمران مسکو بود که با شکست دادن مغولها و تصرف مناطق دیگر، روسیه را تاسیس کرد و جانشین او - ایوان چهارم - خود را «تزار» روسیه خواند و دو قرن بعد، پتر اول روسیه را یک امپراتوری و خودرا تزار همه آن نامید. روسیه بمانند سایر مناطقی که در مسیر مهاجرت اقوام مهاجم شرق خود قرار داشته اند اختلاط نژاد یافته و گرفتار مشکلات ناشی از آن بوده است. این مشکلات به حدی ریشه گرفته اند که سوسیالیسم و آموزشهای ویژه آن - گرچه سطجی - نتوانست تغییری در آن دشواریها ایجاد کند و فرهنگ و روانشناسی همان را هماهنگ سازد. این شکست ثابت کرد که تنها با شعار نمی توان نسلی متفاوت از گذشته ب به بار آورد.
چندی پس از انقلاب اکتبر 1917، دولت حزب کمونیست امپراتوری روسیه را بر پایه ملیتهایش به صورت اتحادیه ای از کشورها در آورد که ده سال مانده به پایان قرن 20 این اتحادیه منحل و سران هر کدام از اعضای آن اعلام استقلال کردند.
بسیاری از روسها این انحلال را که بدون رفراندم و استعلام نظر مردم انجام شده است قانونی نمی دانند و بر همین پایه دومای روسیه با تصویب طرحی این فروپاشی را غیر قانونی خواند ولی یلتسین رئیس جمهوری وقت که خود از منحل کنندگان اتحاد شوروی بود مصوبه "دوما" را امضا نکرد و موجود است.


/ 0 نظر / 13 بازدید