27 اکتبر سال 1944، در آخرین روز نبرد دریایی خلیج «لی تی» در فیلیپین، یک خلبان ژاپنی دیگر هواپیمای پر از مواد منفجره خود را بر یک ناوآمریکایی کوبید و آن را غرق کرد. این دومین حمله هوایی انتحاری بشمار می رود.
این عمل که تا پایان جنگ جهانی دوم ادامه یافت به «کامیکاز» به معنای باد آسمانی، بادی که خدا آن را مامور کرده باشد شهرت یافته است. هفت قرن پیش از آن چنین بادی کشتی های حامل مغولها را که قصد تصرف ژاپن داشتند غرق کرده بود و به این وسیله ژاپن از هجوم مغولها در امان ماند. ژاپنی حمله انتحاری خلبانان خودرا به نام همان باد «کامیکاز» گذاردند.


/ 0 نظر / 16 بازدید