کاترین دو مدیسی24 اوت 1572 میلادی که در فرانسه به روز "Bartholomew" معروف است کاتولیکهای این کشور که دارای اکثریت مذهبی هستند از بامداد تا شامگاه این روز در شهر پاریس هفتاد هزار پروتستان – مرد، زن و کودک – را سر بریدند؛ زیرا که شاهزاده پروتستان به نام "هانری ناوار" با خواهر شاه کاتولیک فرانسه ازدواج کرده بود و کاتولیکها از آن بیم داشتند که سلطنت به دست پروتستانها افتد و سرانجام در یک شامگاه "هانری ناوار" را دستگیر کردند و او را مجبور ساختند که از پروتستانیسم دست بکشد و کاتولیک شود و وی که بعدا شاه فرانسه شد از ترس جان همان لحظه کاتولیک شد!. به نوشته پاره ای مورخان، این قتل عام به دستور شارل نهم شاه وقت فرانسه صورت گرفت. بعضی دیگر نوشته اند که شارل به توصیه مادرش، کاترین دو مدیسی، دستور داده بود که رهبر پروتستانها مقتول شود و با این عمل، قتل عام شروع شد. قتل عام از سپیده دم آن روز آغاز شده بود.

/ 0 نظر / 17 بازدید