بدون اینکه از بینی یک سرباز انگلیسی خونی بیاید بزرگترین امپراطوری اسلامی و رقیب خودمان را از بین بردیم. (با استفاده از شورش اعراب جنوب عثمانی _ منطقه عربستان _ و مسلح کردن آنها و تفرقه بین مسلمین و وعده حکومت به سران برخی قبایل باعث فروپاشی عثمانی شدند.)

- اول اینکه این ساکسونهای به ظاهر مودب ولی مکار و فتنه گر ، از قدیم الایام با روس ها مشکل داشتند. همانگونه که توسط آقای ارنستو در بالا اشاره شده ، چطور است که با توجه به پیمان ورسای آلمانها حق داشتن نیروی نظامی و تجهیزات و ...... را ندارند.اما وقتی در حال تجهیز و سازماندهی و اموزش هستند کسی با آنها کاری ندارد. اگر اشتباه نکنم آلمان زمان شروع جنگ فقط یک میلیون نیروی آموزش دیده اس اس داشت با هزاران هواپیما و هزاران تانک و کشتی جنگی و زیر دریایی... ( و کلی طرح بابت ساخت سایر تجهیزات که همه کارایی داشتند چون تا همین الان نیز از آن طرح های به سرقت رفته استفاده میشود - موشکها، هواپیماهاو .....)

- اما انگلیسیها این بار نتوانستند رقیب دیرین خود را توسط دیگران (آلمانها)از بین ببرند. بدون اینکه خوشان آسیب ببینند. روس ها قدرتر از این حرفها بودند و اوضاع به واسطه وسعت یافتن سریع منطقه درگیری در جنگ جهانی دوم و ورود پارامترهای زیاد دیگر طور دیگری رقم خورد. - حتی انگلیسیها بعد از جنگ جهانی دوم بلافاصله رقیبی جدید و همتراز برای روسها تراشیدند به نام آمریکا. صرفنظر از این که حتی در جنگ ناپلئون با روسها نیز رد پای این ساکسونها را می توان یافت و در همه جا ....... اینها گویی نماینده ابلیس در زمینند.

حال اینکه عده ای یهودی از این قضیه سو استفاده کرده اند گمان نمیکنم محملی بر طراحی یهودیان بابت جنگ جهانی دوم باشد. اینقدر هم این یهودیها را بزرگشان نکنید .( حداقل نقششان را در آن دوره) ولی اینکه مردم آلمان از آنها به ستوه آمده بودند، درست است ................................ علت را باید در انگلیسیها جست و جو کرد.

/ 0 نظر / 21 بازدید