تصویری از مجسمه تئودوسیوس
24 اوت سال 410 میلادی ویزیگتها (Visigoth دسته ای از ژرمن ها) شهر رم را تصرف کردند و ویران ساختند و با این رویداد عمر امپراتوری روم در قلمرو غربی آن پایان یافت، ولی قسمت شرقی (قسطنطنیه) تا چندین قرن بعد از آن (سال 1453) به حیات خود ادامه داد. پس از ویزیگتها، وندالها Vandals به رم حمله بردند و دوباره آنجا را خراب کردند. رومی ها قرنها به ویزیگتها و وندالها زور گفته و حتی ایشان را وحشی خوانده بودند تا تعرض خود را به آنان توجیه کنند. شهر رم که روزگاری پایتخت یک امپراتوری بزرگ بود بعدا به مقر پاپ تبدیل شد و بازهم مرکز قدرت بود، ولی ایتالیا تا قرن نوزدهم یکپارچه نشد. از تئودوسیوس به عنوان آخرین امپراتور روم غربی که با ویزیگتها و وندالها هردو جنگید نام می برند

/ 1 نظر / 11 بازدید
محمد کاظم

با وجود داشتن چند وبلاگ روانشناسی با عناوین مختلف قابل ستایش است که مزالب تاریخی پر ارزش اینچنینی را در وبلاگ قردادن. آشنایی با شما و وبلاگ و نوشته هایتان برای ما افتخار است و بس .اصلا همان نحوه معرفی نام دانشگاهتان در قسمت «در باره من » خودش ده تا وبلاگ می ارزد...[تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید]